Katalog Biblioteczny

Katalog książek Biblioteki LSW w Rykach

Biblioteka LSWDzięki katalogowi można znaleźć potrzebną pozycję.
Użyj linku ZAMÓWIENIE aby zapytać o dostępność książki oraz wstępnie ją zamówić(zarezerwować).
Biblioteka w tym samym komentarzu wstawi uwagę o statusie zamówienia.
Odebrać będziesz mógł w czasie najbliższej wizyty na uczelni.


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Dalej)
  Wszystkie

"

"Autorów - sądzą ich dzieła..." : antologia wierszy o polskich pisarzach i ich twórczości. Z. 1, Asnyk - Bursa

"Autorów - sądzą ich dzieła..." : antologia wierszy o polskich pisarzach i ich twórczości. Z. 1, Asnyk - Bursa / Janina Kwiek-Osiowska; wybór, wstęp, oprac., noty biogr. i wprowadzenie Janina Kwiek-Osiowska.- Kraków: "Zamiast Korepetycji", 2000.

Pisarze polscy
Poezja polska - 19-20 w.
Antologie

3764

1

10 lat - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

10 lat - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej / komitet wydawniczy Sylwia Ćmiel, Iwona Niedziółka, Magdalena Sitek.- Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012.

8039-40

5

50 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej 1950 - 2000

50 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej 1950 - 2000 / pod red. Wojciecha Blajera.- Radom: Politechnika Radomska, 2000.

8439

50 lat ZNP w woj. katowickim 1922-1972

50 lat ZNP w woj. katowickim 1922-1972 / pod red. Szymona Kędryny.- Katowice: Zarząd Okręgu ZNP, 1972.

5321

A

ABC Akcji Wyborczej Solidarność

ABC Akcji Wyborczej Solidarność: informator o AWS / red. Andrzej Anusz, Rafał Mosakowski, Piotr Ołdak, Piotr Siczek.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fulmen Poland, 1997.

7151

Abc nowoczesnego przedsiębiorcy

Abc nowoczesnego przedsiębiorcy / pod red. Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy.- Lublin: Wydaw. "Pietrzak", 2011.

8471

ABC o sektach

ABC o sektach / pod red. Mariusza Gajewskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup.- [Tychy]: Maternus Media; Kraków: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", 2004.

Sekty i ruchy religijne

6071

ABC testów osiągnięć szkolnych

ABC testów osiągnięć szkolnych / red. Bolesław Niemierko.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.

Sprawdziany i testy
Poradniki dla nauczycieli

6514

Ablewicz Krystyna: Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej

Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej: studium sytuacji wychowawczej / Ablewicz Krystyna.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.

Antropologia filozoficzna
Pedagogika - filozofia
Pedagogika - metodologia
Wychowanie - filozofia


Ach, ci artyści!

Ach, ci artyści! Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.

Opowiadanie polskie - 20 w.
Antologie

7448

Adamek Irena: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej

Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Adamek Irena.- Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 1997.7902

Adamek Irena: Rozwiązywanie problemów przez dzieci

Rozwiązywanie problemów przez dzieci / Adamek Irena.- Wyd. 2.- Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 1998.

Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny


2283, 2709

Adamski Franciszek: Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy

Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy / Adamski Franciszek.- Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002.

Małżeństwo - socjologia
Rodzina - socjologia
Rodzina - socjologia - Polska -- od 1944 r.
Podręczniki

6291

Adamski Jerzy: Upadek humanizmu

Upadek humanizmu / Adamski Jerzy.- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1986.

Humanizm (postawa) - historia

7563

Adaptacja w przebiegu życia jednostki

Adaptacja w przebiegu życia jednostki / red. nauk. Renata Michalak.- Poznań: Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy", 2010.

6961

Adaszyński Zbigniew: Postscriptum - klucz do programu TERM-IAE: przewodnik dla edukatora

Postscriptum - klucz do programu TERM-IAE: przewodnik dla edukatora / Zbigniew Adaszyński, David Oldroyd.- Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1997.

Pedagodzy - szkolenie
Oświata - zarządzanie
Podręczniki

37

Adler Alfred: Sens życia

Sens życia / Adler Alfred.- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Sens życia

2375-psych

Administracja i bezpieczeństwo

Administracja i bezpieczeństwo / red. nauk. Tadeusz Okrasa.- Warszawa: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2011.

Administracja


7860

Adobe Illustrator CS2/CS2PL : oficjalny podręcznik

Adobe Illustrator CS2/CS2PL : oficjalny podręcznik / [tł. Sławomir Dzieniszewski].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006.

Illustrator
Programy graficzne
Podręczniki

8341-inf

Adobe Photoshop CS2/CS2 PL: oficjalny podręcznik

Adobe Photoshop CS2/CS2 PL: oficjalny podręcznik / [tł. Zbigniew Waśko].- Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2006.

Photoshop
Programy graficzne
Podręczniki

8343-inf

Aebli Hans: Dydaktyka psychologiczna

Dydaktyka psychologiczna: zastosowanie psychologii Piageta do dydaktyki / Aebli Hans.- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.

585, 4013, 7379, 8486

Afryka naszych czasów: problemy integracji państwowej, narodowej i panafrykańskiej

Afryka naszych czasów: problemy integracji państwowej, narodowej i panafrykańskiej / pod red. Józefa Chałasińskiego.- Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Naród - Afryka
Afryka - socjologia - 20 w.

5326

Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne

Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne: praca zbiorowa / pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer ; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.- Warszawa ; Poznań : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2001.

Choroby psychiczne
Higiena psychiczna


4620

Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych

Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / Zofia Brańka, Mirosław Szymański red.; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.- Kraków: "Text", 1998.
.
Przemoc - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.
Szkolnictwo - Polska - od 1989 r.

1608, 1609, 2122, 6404

Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich

Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza.- Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998.

Agresywność
Przemoc w szkole - Niemcy (Republika Federalna)
Przemoc w szkole - Polska

2942-ped

Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych

Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / Józef Kuźma i Zofia Szarota red.; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.- Kraków: "Text", 1998.

Dziecko trudne - socjologia - Polska - od 1989 r.
Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.

1607, 1606

Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe

Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 2004.

Agresywność


6073, 6072, 6107-8

Agresja wirtualna vs realna: poglądy i badania

Agresja wirtualna vs realna: poglądy i badania / Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak (red.).- Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011.

Cyberprzemoc
Przestępczość nieletnich i młodocianych - Polska - od 2001 r.
Rzeczywistość wirtualna

7838

Ahmatowa Anna Andreevna: Wiersze

Wiersze / Ahmatowa Anna Andreevna.- Warszawa; Moskva: "Współpraca": "Raduga", cop. 1989.

Poezja rosyjska - 20 w.

7484

Ajtmatov Čingiz: Matczyne pole

Matczyne pole / Czingiz Ajtmatow; przeł. [z ros.] Krystyna Latoniowa.- Warszawa: Wydaw. TPPR [Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej] "Współpraca", 1985.

Powieść kirgiska - 20 w.

7192

Akademickie programy kształcenia andragogicznego

Akademickie programy kształcenia andragogicznego: materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Andragogicznej w Toruniu w dniach 25-26 kwietnia 1994 r. "Kształcenie andragogiczne w uczelniach wyższych" / pod red. E[ugenii] Anny Wesołowskiej.- Warszawa; Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1994.

Nauczyciele oświaty dorosłych - szkolenie - Polska - od 1989 r.
Pedagogika - szkolnictwo wyższe - Polska - od 1989 r.

2938

Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi

Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi / oprac. publ. Stanisław Thiel i Tomasz Zwoliński; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.- Warszawa: KPWiG, 2004.

Akcje (ekon.) - Polska - od 1989 r.
Emisja papierów wartościowych - Polska - od 1989 r.
Obligacje - Polska - od 1989 r.

6125

Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi / oprac. publikacji Stanisław Thiel i Tomasz Zwoliński.- Warszawa: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2003.

Akcje (ekon.) - Polska - od 1989 r.
Emisja papierów wartościowych - Polska - od 1989 r.
Obligacje - Polska - od 1989 r.

4971

Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji

Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji: praca zbiorowa / pod red. Urszuli Ostrowskiej.- Kraków: "Impuls", 2002.

Stosunki interpersonalne - szkolnictwo
Wartość

4975-7

Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia

Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

Chorzy w rodzinie - socjologia - Polska - od 2001 r.
Niepełnosprawni - nauczanie - Polska - od 2001 r.
Niepełnosprawni - socjologia - Polska - od 2001 r.
Pedagogika specjalna - Polska - od 2001 r.
Rehabilitacja (med.) - Polska - od 2001 r.

7824

Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej

Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuka, Mieczysława Radochońskiego.- Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000.

Patologia społeczna
Pedagogika resocjalizacyjna

4978-ped, 5030

Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole: teoria i praktyka

Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole: teoria i praktyka / red. nauk. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2010.

Nauczanie początkowe - metody aktywizujące


7812

Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań

Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań / redakcja Andrzej Łuczyński, Ilona Gumińska-Sagan ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016.

Opieka społeczna
Pedagogika opiekuńcza
Pedagogika społeczna
Wychowanie w rodzinie
Izrael
Niemcy
Polska

8563-ped

Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych

Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych / pod red. nauk. Krzysztofa Kraszewskiego i Ingrid Paśko.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.

Dziecko - socjologia
Nauczanie początkowe - socjologia


8382

Al-Khamisy Danuta: Edukacja przedszkolna a integracja społeczna

Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy.- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2006.

Dziecko niepełnosprawne - socjologia


6750

Alberti Robert: Asertywność: sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych

Asertywność: sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych / Robert Alberti, Michael Emmons; przekł. Maciej Adam Michalski.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.

Asertywność

4028-psych, 4026-7

Albisetti Valerio: Podróż życia : jak rozpoznać i docenić pozytywne strony życia

Podróż życia: jak rozpoznać i docenić pozytywne strony życia / Valerio Albisetti; [tł. tekstu Marzena Radomska].- Kielce: "Jedność", 1999.

Osobowość - rozwój

4161-psych

Alder Harry: Neurolingwistyczne programowanie czyli Sztuka osiągania celów

Neurolingwistyczne programowanie czyli Sztuka osiągania celów: podręcznik do pracy samodzielnej / Harry Alder; [tł. z ang. Dorota Ekiert-Grabowska].- Radom: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji; [Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1997.

Programowanie neurolingwistyczne
Sukces - psychologia

55

Alder Harry: NLP= Programowanie neurolingwistyczne: umiejętność realizowania marzeń

NLP= Programowanie neurolingwistyczne: umiejętność realizowania marzeń / Alder Harry.- Łódź: Ravi, 1997.

Programowanie neurolingwistyczne

414-psych, 415

Aleksander Tadeusz: Andragogika: podręcznik akademicki

Andragogika: podręcznik akademicki / Tadeusz Aleksander.- Radom; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2009.

Oświata dorosłych

C-ped

Aleksander Tadeusz: Drogi aktywizacji kulturalnej ludzi pracy

Drogi aktywizacji kulturalnej ludzi pracy / Tadeusz Aleksander.- Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], 1980.

Kultura - socjologia

572

Aleksandrowicz Tomasz Romuald: Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej / Tomasz R. Aleksandrowicz.- Warszawa: Difin, 2011.

Unia Europejska - polityka
Bezpieczeństwo międzynarodowe - od 1989 r.
Polityka międzynarodowa - od 1989 r.

7819

Aleksandrowicz Tomasz Romuald: Terroryzm międzynarodowy

Terroryzm międzynarodowy / Tomasz Aleksandrowicz.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Terroryzm - prawo międzynarodowe

6948-BN

Alexander Lawrence T.: Konstruowanie systemu kształcenia: jak doskonalić nauczanie?

Konstruowanie systemu kształcenia: jak doskonalić nauczanie? / Robert H. Davis, Lawrence T. Alexander, Stephen L. Yelon ; [tł. z ang. Jacek Łaszcz; przedsł. Krzysztof Kruszewski].- Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.

Nauczanie - metody
Uczenie się - metody

6478

Alföldy Géza: Historia społeczna starożytnego Rzymu

Historia społeczna starożytnego Rzymu / Géza Alföldy ; przekł. Anna Gierlińska ; do druku podał Leszek Mrozewicz.- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003.

Struktura społeczna -- Rzym
Rzym -- socjologia

8533

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  81  (Dalej)
  Wszystkie